مدرسه روابط عمومی

روابط عمومی چیست؟ از کجا آمده؟ و به کجا می رود؟

«مدرسه روابط عمومی»-روابط عمومی سالم باعث پیوستن دو نفر میشود.

                                          

                                       روابط عمومی

نوبت خواننده
نام شریفتان :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :