مدرسه روابط عمومی

روابط عمومی : اتحاد

«مدرسه روابط عمومی»-این عکس اتحاد را در روابط عمومی میرساند.


نوبت خواننده
نام شریفتان :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :