مدرسه روابط عمومی

مدرسه روابط عمومی: کنترل زمان

«مدرسه روابط عمومی»- یکی از وظایف روابط عمومی است.


نوبت خواننده
نام شریفتان :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :