مدرسه روابط عمومی

مدرسه روابط عمومی: روابط اجتماعی

«مدرسه روابط عمومی»- این عکس اتحاد و همکاری را در ارتباطات نشان یدهد .


نوبت خواننده
نام شریفتان :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :