مدرسه روابط عمومی

مدرسه روابط عمومی: شبکه های اجتماعی

«مدرسه روابط عمومی»-در این عکس شبکه های اجتماعی را نمایش می دهد که یک نمونه ی بارز روابط عمومی می باشد.


نوبت خواننده
نام شریفتان :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :