مدرسه روابط عمومی

مدرسه روابط عمومی: روابط اجتماعی

«مدرسه روابط عمومی»- افرادی در کنار یکدیگر جمع هستن ک این وظیفه روابط عمومی می باشد که گروهی را برای هدف خاصی گرد هم بیاورد.


نوبت خواننده
نام شریفتان :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :