مدرسه روابط عمومی

مدرسه روابط عمومی: روابط عمومی

«مدرسه روابط عمومی»-نوشته pr خود یک تبلیغ برای روابط عمومی است این عکس بیانگر آن است.


نوبت خواننده
نام شریفتان :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :