مدرسه روابط عمومی

مدرسه روابط عمومی: روابط اجتماعی

«مدرسه روابط عمومی»- این عکس بر روابط اجتماعی دلالت دارد.


نوبت خواننده
نام شریفتان :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :