مدرسه روابط عمومی

مدرسه روابط عمومی: مدیریت

«مدرسه روابط عمومی»- در این عکس فرایند اجرای یک برنامه ی روابط عمومی نشان داده می شود.


نوبت خواننده
نام شریفتان :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :