مدرسه روابط عمومی

مدرسه روابط عمومی: روابط عمومی

«مدرسه روابط عمومی»- این عکس مدرس روابط عمومی است که در حال تدریس عملکرد روابط عمومی می باشد.
نوبت خواننده
نام شریفتان :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :