مدرسه روابط عمومی

مدرسه روابط عمومی: ارتباطات انسانی

«مدرسه روابط عمومی»- این تصویر در رابطه با روابط اجتماعی است.

نوبت خواننده
نام شریفتان :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :