مدرسه روابط عمومی

مدرسه روابط عمومی: روابط عمومی

«مدرسه روابط عمومی»- در عکس زیر یک چرخه ی اداری را که یک مدیر انرا برنامه ریزی می کند می بینیم.


نوبت خواننده
نام شریفتان :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :