مدرسه روابط عمومی

مدرسه روابط عمومی: روابط عمومی

«مدرسه روابط عمومی»- در این عکس مشاهده می کنیم که کار گزارهای رواتط عمومی در حال بالا بردن امارشان هستند.


نوبت خواننده
نام شریفتان :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :