مدرسه روابط عمومی

مدرسه روابط عمومی: ارتباطات

«مدرسه روابط عمومی»-نمودار زیر بیانگر ارتباطات و رساندن پیام به طرق مختلف و امار انها را نشان می دهد.


نوبت خواننده
نام شریفتان :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :