مدرسه روابط عمومی

لیست یادداشت‌ها rss

 • مدرسه روابط عمومی: سرگروه (پنج‌شنبه 7 خرداد 1383 21:07)
  مدرسه روابط عمومی»- این مثلث ادم ها نماد لیدر بودن شخص استکه در بالای افراد وایستاده لیدر می باشد.
 • مدرسه روابط عمومی: روابط عمومی (سه‌شنبه 5 خرداد 1383 19:20)
  «مدرسه روابط عمومی»- این عکس نوعی تبلیغات برای اب اس که یک مسعول روابط عمومی ان را برنامه ریزی کرده است.
 • مدرسه روابط عمومی: روابط عمومی (دوشنبه 4 خرداد 1383 19:09)
  «مدرسه روابط عمومی»- این قیف نشان میدهد که در گذشته انتظار مشتریان رسانه ها چه بوده العان چه انتظاراتی دارند.
 • مدرسه روابط عمومی: روابط اجتماعی (چهارشنبه 30 اردیبهشت 1383 20:34)
  «مدرسه روابط عمومی»- در جوامع بزرک اگر پلی بین این جوامع بوجود بیاید باید بین این پل ها ماموری باشد تا بین فرهنگها مداخله کنند.
 • مدرسه روابط عمومی: روابط عمومی (جمعه 25 اردیبهشت 1383 17:12)
  «مدرسه روابط عمومی»- در این عکس دو نفر با هم دست داده اند، دست دادن در نماد ها نماد روابط عمومی می باشد.
 • مدرسه روابط عمومی: روابط عمومی (چهارشنبه 23 اردیبهشت 1383 16:28)
  «مدرسه روابط عمومی»- در این عکس مشاهده میکنیم که تعدادی کارگر به سرپرستی یک لیدر دارن قایقی را به ساحل می کشند.
 • مدرسه روابط عمومی: روابط اجتماعی (یکشنبه 20 اردیبهشت 1383 16:06)
  «مدرسه روابط عمومی»-ذر عکس زیر مشاهده می کنیم که گروهی به حالت دایره ای به هم پیوسته اند و سر انها از همه جلو تر است به این معناست که انها دارند با مشارکت هم فکر می کنند.
 • مدرسه روابط عمومی: روابط اجتماعی (جمعه 18 اردیبهشت 1383 15:10)
  مدرسه روابط عمومی»- در عکس زیر اتحاد در روابط اجتماعی را نشان میدهد که حال چه بازی باشد چه چیز دیگر این اتحاد را یک لیدر بر احده دارد.
 • مدرسه روابط عمومی: روابط عمومی (سه‌شنبه 15 اردیبهشت 1383 14:49)
  مدرسه روابط عمومی»- این عکس نشان دهنده نا موازنه بودن است و یکی از کار های روابط عمومی نشان دادن تصاوی این ناموازنه ها است.
 • مدرسه روابط عمومی: روابط عمومی (شنبه 12 اردیبهشت 1383 20:48)
  مدرسه روابط عمومی»- دو تا منیجمنت واقعی باید روابط خود را به صورت پنهانی نمایش بدهند ولی انها اصلا نباید ان را النی کنند.
 • مدرسه روابط عمومی: روابط عمومی (جمعه 11 اردیبهشت 1383 20:37)
  مدرسه روابط عمومی»- در این عکس روابط بین روزنامه ها و مردم و نقادهای ادبی و تلوزیونها و...........را بیان می کند.
 • مدرسه روابط عمومی: روابط عمومی (پنج‌شنبه 10 اردیبهشت 1383 20:32)
  مدرسه روابط عمومی»- در عکس زیر چندتا از برند های مشهور دنیا را می بینیم که روابط عمومی قویی داشتند.
 • مدرسه روابط عمومی: روابط عمومی (چهارشنبه 9 اردیبهشت 1383 20:10)
  «مدرسه روابط عمومی»- در این عکس نشان می دهد که یک مذیر روابط عمومی باید چه وظایفی را بر عهده بگیرد.
<< 1 2 3 4 5 6 >>