مدرسه روابط عمومی

استخدام کارشناسان روابط عمومی

مدرسه روابط عمومی: یکی از مهمترین معضلات جامعه روابط عمومی کشور عدم شرایط مناسب جهت استخدام کارشناسان روابط عمومی است. من شخصا از واحد روابط عمومی چند سازمان و وزارتخانه دیدن کرده ام و متاسفانه کارمندان روابط عمومی عموما دیپلم یا فوق دیپلم غیر مرتبط بوده اند که البته طی این سال ها تجارب خوبی کسب کرده اند و در عین حال در بسیاری موارد بینش یک دانش آموخته روابط عمومی را ندارند.

این داستان در مطبوعات کشور نیز حاکم است. روزنامه نگار باید فرهیخته ترین قشر جامعه باشد اما از آنجا که مطبوعات در کشور ما درآمد زایی کمی دارد، بیشتر خبرنگاران دیپلم و فوق دیپلم اند و فقط با گذراندن یک دوره خبرنگاری، خبرنگار شده اند و هیچ خبری از تحصیلکردگان دانشگاه های خوب کشور در این بخش از جامعه نیست.

حال واقعا دانش آموختگان این رشته ها کجا می روند و به چه کاری مشغول اند، خدا داند!!!

جالب اینحاست که با این حال ما در کشورمان چیزی به نام آژانس روابط عمومی نداریم. ما در کشورمان رسانه خصوصی نداریم. خوب معلوم است که این ارگان های پردرآمد که نباشند دانش جویان ارتباطات روابط عمومی و روزنامه نگاری بی کار می مانند. بماند بچه های آی سی تی که بنده خداها خودشان هم نمی دانند که در این مملکت چه کاره حسن اند؟

من به این بچه ها توصیه می کنم که کم کم باید به فکر انقلاب روابط عمومی در کشور باشید. آژانس های روابط عمومی نیاز روابط عمومی  هستند. مخصوصا بعد از خصوصی سازی سازمان ها که احتمالا با ریزش نیروی انسانی سازمان ها همراه است روابط عمومی ها نیز به بخش خصوصی واگزار می شوند. این واگزاری قاعدتا نیروهای متخصص را می طلبد و به نظر می رسد اگر دانش آموختگان روابط عمومی از هم اکنون به فکر تاسیس آژانس های روابط عمومی باشند، آینده روابط عمومی کشور بسیار بهتر از وضع اسفناک امروز آن باشد. 

بنابراین تلاش بهترین حربه برای آغاز این حرکت است.