مدرسه روابط عمومی

برخی از استراتژی های روابط عمومی اینترنتی

استراتژی های مختلفی برای روابط عمومی اینترنتی برای شرکت ها وجود دارد که هرچند پایه اصلی آنها اینترنت و دسترسی مشتریان به اینترنت است اما در دنیای امروز بطور فزاینده ای جایگزین استراتژیهای سنتی روابط عمومی شده اند و همین ها اگر درست به کار گرفته شوند در موفقیت یک شرکت بسیار موثرخواهد بود که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد: 


1- بهبود خدمات اینترنتی و به روز آوری آن و ارائه خدمات مناسب و همچنین ایجاد تمایز در ارائه خدمات نسبت به رقبا

 2- جهانی شدن از طریق اینترنت

3 – ایجاد مدل های کسب و کار نوین با استفاده از روابط عمومی و بازاریابی اینترنتی

4- ایجاد یک نام تجاری معتبر و قوی

 5- روابط عمومی و بازار یابی چریکی

6- روابط عمومی و بازار یابی ویروسی که ارتباط فراوانی با مشتری مداری دارد یعنی سایت و خدمات آن دهان به دهان منتقل شود.

گفتنی است که روابط عمومی اینترنتی بسیار متفاوت است با روابط عمومی الکترونیک، روابط عمومی دیجیتال، روابط عمومی سایبر و روابط عمومی آنلاین، روابط عمومی مجازی.

در واقع در فرهنگ روابط عمومی دنیا سئو پی آر را معادل روابط عمومی اینترنتی قرار می دهند.

جالب اینجاست که زمانی که به دنبال مطلبی در مورد روابط عمومی اینترنتی می گشتم، این چند پاراگراف چند بار تکرار شده بود. گویی جامعه روابط عمومی ایران در خواب به سر می برد و کسی تولید علمی نمی کند. اگر دکتر ضیایی پرور نبودند فکر می کنم روابط عمومی الکترونیک ایران در فضای اینترنت هیچ حرفی براز طرح به زبان فارسی نداشت.