X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

مدرسه روابط عمومی

روابط عمومی چیست؟ از کجا آمده؟ و به کجا می رود؟

روابط عمومی در ایران دوران طفولیت خود را می گذراند. این جمله تنها متعلق به آقای دکتر عباس زاده نیست، بلکه بسیاری به آن اذعان دارند. ابتدای راه بودن مساله ای نیست، مساله اینجاست که هیچ مدیری مارا به رسمیت نمی شناسد. باز هم این جمله متعلق به آقای دکتر باقریان نیست، بلکه بسیاری به آن اذعان دارند.

روابط عمومی در ایران مفول مانده است چرا که بسیاری از کارشناسان روابط عمومی بیکارند و بسیاری از همه جا مانده و رانده ها در حال حاضر در روابط عمومی شاغل، این هم جمله دکتر افخمی نیست بلکه بسیاری از اصحاب روابط عمومی به آن اذعان دارند.

روابط عمومی مرده شور است. اگر چه این جمله ابداعی از دکتر مهدی محسنیان راد است، اما باز هم این تنها یک نظر شخصی نیست. در تمام روابط عمومی ها که قدم بگذارید در لحظات بحران این جمله برایتان ملموس می شود.

اما واقعا روابط عمومی چیست؟ آیا روابط عمومی همان مردمداری است؟ آیا روابط عمومی همان هنر است که از زمان پیدایش بشر وجود داشته است؟

به کجا می رود؟ و به کجا می رسد؟ شما خود قضاوت کنید؟