مدرسه روابط عمومی

مدرسه روابط عمومی یا سئو پی آر

مدرسه روابط عمومی: روابط عمومی در ایران یکی از فضاهایی است که هرچه در مورد آن مطلب بنویسند، کم نوشته اند. هر چه بگویند کم گفته اند و هر چه عمل کنند کم عمل کرده اند.

مدرسه روابط عمومی تلاشی از یک دانش آموز روابط عمومی است که می خواهد درسش را بیاموزد. می خواهد یاد بگیرد که روابط عمومی یعنی چه؟ یا روابط عمومی چیست؟

روابط عمومی در ایران چگونه باید باشد؟ و چطور می توان به الگوی مناسب بومی این رشته دست یافت؟

پس با همدیگر این حوزه را مرور می کنیم. با هم می نویسیم. با هم می خوانیم. با هم می اندیشیم و اندیشه هایمان را منتقل می کنیم.

اگر کسی هم پیدا شد و نقدمان کرد، نقد او را به جان و دل می پذیریم.

آرمان ما روابط عمومی حرفه ای است. روابط عمومی که رسانه را می شناسد، افکار عمومی می داند، مردم آمیزی می کند، تحلیلگر است، برنامه می دهد، اجرا و ارزیابی می کند و دوباره نظرات خود را بازنگری کرده و اصلاح می نماید.

پس می توانید به مدرسه روابط عمومی به عنوان یک رسانه حرفه ای روابط عمومی اعتماد کنید. اما حرفه اصلی ما در روابط عمومی تنها به روابط عمومی ختم نمی شود. مدرسه روابط عمومی می خواهد عرصه نوینی را در روابط عمومی عرضه کند به نام سئو پی آر. سئو پی آر آخرین حوزه میان رشته ای روابط عمومی در دنیاست و در این مکان تمرکز بر سئو پی آر است و لا غیر!

روابط عمومی در بحران دروغگو می شود

مدرسه روابط عمومی: یکی از مسائلی که روابط عمومی در دنیا با آن روبروست، دروغگویی است. روابط عمومی باید شفاف باشد، آخر او خود اینگونه شعار می دهد!

اما متاسفانه می بینیم که روابط عمومی گذشته از فعالیت های غیر اخلاقی زیادی که مرتکب می شود در بسیاری از موارد دروغ می گوید. تا چند وقت پیش فکر می کردم که این دروغگویی فقط در روابط عمومی های ایرانی متداول است، اما دیروز مقاله ای با عنوان «چهار نکته برای روابط عمومی هوشمند در پوشش بحران ملی» را که به مساله بمبگذاری ماراتون بوستون اشاره دارد، خواندم.

این مقاله از غیر حرفه ای عمل کردن در برخی روابط عمومی ها سخن به میان آورده و می گوید: روابط عمومی زمانی که غیر حرفه ای عمل می کند، اشتباهات زیادی را مرتکب می شود و به جای برقراری نظم و صلح، تنش و اضطرات آفرین می شود.

مدرسه روابط عمومی: شبکه های اجتماعی

«مدرسه روابط عمومی»- این عکس به ترتیب از زیاد به کم روابط اتسانها را برسی می کند.