مدرسه روابط عمومی

روابط عمومی اینترنتی؛ اگر اول نباشید، مهم نیست چندم هستید

مدرسه روابط عمومی: حوزه سئو پی آر که اینک به عنوان بخشی از روابط عمومی در دنیا مطرح شده است، در گذشته به گونه دیگر مطرح بود. در واقع سئو عبارت بود از تاکتیک هایی که یک مدیر سایت برای افزایش مخاطب به کار می برد.

اما امروز به روزآمدهای جدید پنگوئن و پاندا، سئو دیگر نمی تواند پاسخگوی نیازهای مدیران سایت باشد. اگر چه نمی توانم بگویم که دیگر چیزی به نام سئو وجود ندارد؛ (همانند برخی صاحبنظران که معتقدند سئو از مارس 2012 مرده است.) می گویم سئو باید با روابط عمومی همگام شود تا مدیران سایت بتوانند از آن نتیجه بگیرند.

این مساله اولا یکی از چالش های روابط عمومی را که عدم توانایی برای محاسبه میزان اثر بخشی بود، پوشش می دهد. یعنی روابط عمومی می تواند با تکیه به آمارهای تحلیلگران وب، بگوید که فلان کمپین من فلان مقدار در رتبه سایت و فلان مقدار در میزان فروش اثر گذاشته است. چراکه ورودی های سایت مشخص اند و اگر تبلیغات نیز بنرهایی را در سایت های دیگر قرار داده باشد، به دقت مشخص می شود که آیا موتور جستجو بازدیدکننده خریدار را وارد سایت کرده است یا لینک بنر تبلیغاتی در سایت های پربازدید.

ثانیا در سئو پی آر اگر سایت در 4 مورد اول باشد، یعنی به احتمال زیاد دیده می شوید. در غیر این صورت مهم نیست که چندم هستید. 4 مورد اول نیز نگاهی با اغماض است. در واقع اگر اول نبودید دیگر مهم نیست چندم باشید.