مدرسه روابط عمومی

لیست یادداشت‌ها rss

  • مدرسه روابط عمومی: روابط عمومی (جمعه 29 اسفند 1382 18:45)
    «مدرسه روابط عمومی»- این عکس بیانگر این است ک یک روابط عمومی قوی همیشه پازلها را در جای خود قرار میدهد زیرا برای اشتباه هیچ جایه اشتباه وجود ندارد.
  • مدرسه روابط عمومی: مدیریت (جمعه 15 اسفند 1382 12:23)
    «مدرسه روابط عمومی»- در این عکس فرایند اجرای یک برنامه ی روابط عمومی نشان داده می شود.
  • مدرسه روابط عمومی: روابط اجتماعی (پنج‌شنبه 7 اسفند 1382 17:20)
    «مدرسه روابط عمومی»- افرادی در کنار یکدیگر جمع هستن ک این وظیفه روابط عمومی می باشد که گروهی را برای هدف خاصی گرد هم بیاورد.
<< 1 2 3 4 5 6 >>